Vragen?
Vragen?

Fietsenstallingen

Natuurlijk mag je ook met de fiets naar Het Lageveld komen, echter dan wel graag stallen in de daarvoor bedoelde stallingen

We beschikken over 3 ruime fietsenstallingen voorzien van speciale rekken waarin u uw fiets veilig kunt ophangen, op deze wijze vallen ze niet om.

Delen