Contact
Contact

Historie

Historie

Hydromorfologie en inrichting 

Het recreatiepark Het Lageveld ligt aan de Vriezenveenseweg ten noorden van Wierden. Het park bestaat uit een recreatieplas met zonneweiden, grasland en bos. De plas is 6.5 ha groot en heeft een oeverlengte van circa 1.7 km (inclusief de eilanden). De plas bestaat uit een diep deel (de surfvijver ) en een ondiep deel (de zwemvijver en de kleutervijver). De surfvijver is acht tot tien meter diep en het zwemgedeelte is maximaal 1,8 meter diep. De bodem bestaat uit zand. Er ligt niet of nauwelijks slib op de bodem.

Het Lageveld is ontstaan door zandwinning. De zandwinning startte hier in 1975 en werd beëindigd in 1978. Het Lageveld staat niet in verbinding met ander oppervlaktewater en wordt gevoed door kwel- en regenwater. Het waterpeil varieert met de grondwaterstand en de grootte van de peilvariatie ligt tussen 0.5 en 0.8 m. Bij hoge waterstanden kan er water afgevoerd worden via een overlaat aan de oostzijde.

De oevers van de plas zijn beschoeid, met uitzondering van de stranden en de gehele westelijke oever. Deze oever is natuurlijk aangelegd en bezit een flauw profiel over een behoorlijke breedte. Daardoor valt deze oever bij dalend peil over een grote breedte droog en ontstaat een moerasachtige situatie. Dieper in de plas krijgt het talud een steiler profiel.  

Delen