Waterkwaliteit

Zwemwaterkwaliteit

Wij vinden het belangrijk om een goede kwaliteit zwemwater te bieden en de veiligheid te waarborgen. Daarom controleert de provincie Overijssel tijdens de maanden mei t/m september regelmatig het zwemwater.. Voor recreatiepark het Lageveld, dat is aangewezen als officieel zwemwater, is een zwemwaterprofiel opgesteld.

De kwaliteit wordt normaal iedere veertien dagen gemeten op meerdere plaatsen in de zwemvijver. Het onderzoek van de monsters vindt plaats in het laboratorium. Enkele dagen na de meting zijn de resultaten bekend. In warme periodes vindt wekelijks een onderzoek plaats. Het resultaat van het onderzoek staat ook te lezen op de publicatieborden op het terrein.

Het water wordt getoetst op:

  • geur
  • kleur
  • drijvend vuil, olie en schuim
  • helderheid (doorzicht)
  • zuurgraad (pH)
  • temperatuur
  • aanwezigheid van bacteriën (aantal)

Mocht er iets aan de hand zijn met het water dan overlegt Regio Twente direct met het waterschap Vechtstromen (waterkwaliteitsbeheerder) en de provincie Overijssel (verantwoordelijk voor de veiligheid van het zwemmen in open water) over de te nemen maatregelen. Dit kan een negatief zwemadvies zijn of, indien nodig, een zwemverbod.

Meer informatie vindt u op de site van provincie Overijssel.

De laatste testuitslagen vindt u op www.zwemwater.nl 

 

Geschikt voor ieder evenement! Van 50 tot 50.000 bezoekers. Uw event bij ons?