BBQ verbod


Wat betekent dit voor u?


• In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Dit geldt natuurlijk ook voor ons terrein!!
• Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
• Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
• Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
• Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
• Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras
• Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?


• Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
• Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
• Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
 

Overig nieuws

BBQ verbod

22-07-2020 Lees meer

Eikenprocessierups

29-04-2020 Lees meer

Hondenbeleid

31-03-2020 Lees meer

Terug naar overzicht